Yiqing Zhao
​Actress/Singer

Instagram: @yiqingzhao1222

Pronunciation: Yee-Ching Jow