Yiqing Zhao
​Actress/Singer/WriterInstagram: @yiqingzhao1222

Pronunciation: Yee-Ching Jow